Bảo lãnh anh chị em ruột

NHỮNG THỦ TỤC BẢO LÃNH ANH CHỊ EM RUỘT SANG MỸ

Ngày đăng: (05-06-2020 10:10 AM)
Bảo lãnh anh chị em ruột sang định cư Mỹ là chương trình bảo lãnh thuộc diện F (Family). Hiện tại chương trình bảo lãnh này vẫn đang được chính phủ Mỹ thực hiện đối với các hồ sơ tại Việt Nam. Chương trình được biết đến với cách khác là bảo lãnh diện F4.

Điều kiện để bảo lãnh anh chị em

Ngày đăng: (26-01-2016 09:35 AM)
Công dân Mỹ phải chứng minh được mối quan hệ của họ với người được bảo lãnh là anh chị em với nhau. Anh chị em ở đây được định nghĩa là họ có cùng cha cùng mẹ sinh ra hoặc ít nhất là cùng cha hoặc cùng mẹ.

Diện ưu tiên F4

Ngày đăng: (26-01-2016 09:31 AM)
Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho anh chị em. Thời gian chờ đợi cho hồ sơ này được xếp theo diện ưu tiên F4. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi anh chị em của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà anh chị em của quý vị đang sống.