Bảo lãnh cha mẹ

Thị thực SB1 - TÁI NHẬP CẢNH HOA KỲ

Ngày đăng: (30-03-2021 10:45 AM)
Thị thực SB-1 dành cho THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ đã rời Hoa Kỳ quá thời hạn 12 tháng / hoặc giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit) bị quá hạn. Để xin lại tình trạng cư trú, đương đơn phải chứng minh được lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MỸ

Ngày đăng: (23-08-2017 02:41 PM)
Công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho thân nhân bằng cách nộp hồ sơ bảo lãnh lên Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho: Cha mẹ, vợ/chồng, con cái (có gia đình và chưa có gia đình), anh chị em. Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho: Vợ chồng, con cái độc thân (trên/dưới 21 tuổi).