Bảo lãnh con

CÔNG DÂN MỸ BẢO LÃNH CON SANG MỸ ĐỊNH CƯ

Ngày đăng: (19-11-2020 11:10 AM)
Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con của mình qua Mỹ để định cư. Cha mẹ- với tư cách là một công dân Mỹ có thể bảo lãnh con cái sang định cư Mỹ. Sau đây là những trường hợp công dân Mỹ có thể bảo lãnh con.

LÀM PASSPORT MỸ CHO CON TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng: (30-01-2016 09:27 AM)
Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập tịch, áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(a) của Luật Di Trú và Nhập tịch với điều kiện:

Bảo lãnh con - Những người được đi theo

Ngày đăng: (26-01-2016 09:55 AM)
Tuổi của những người con dưới 21 tuổi được tính như sau: Lấy ngày visa đáo hạn (dựa trên bảng visa bulletin) trừ cho thời gian hồ sơ đợi ở Sở di trú, nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình)

Công thức khấu trừ theo Bộ luật CSPA

Ngày đăng: (26-01-2016 09:50 AM)
Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em giúp cho một số trẻ em có thể hợp lệ xin chiếu kháng (visa) di dân nếu các em vượt qua tuổi 21. Tình trạng này thường áp dụng cho các cháu nội ngoại, hay các cháu trai, cháu gái của công dân Mỹ. Những đơn bảo lãnh này đã được nộp từ nhiều năm trước và đến nay các em trong gia đình đã đến 21 tuổi.