Chính phủ đã gia hạn chương trình Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB)

Ngày đăng: (09-09-2020 03:45 PM) - Lượt xem: 938

 

Chính phủ đã gia hạn chương trình Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB)

 

Những người nhập cư đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch Covid-19 có thể được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính phủ Canada.

 

Trong số các biện pháp được thực hiện gần đây, chính phủ đã gia hạn chương trình Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB) đến cuối tháng 9, nâng tổng thời gian nhận trợ cấp lên 28 tuần. Do đó, nhiều cá nhân mà các khoản thanh toán dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 8 giờ đây sẽ được tiếp cận thêm một tháng hỗ trợ.

 

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp khẩn cấp do chính phủ Canada cung cấp, người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí tương tự như người Canada. Những người tạm trú cũng phải sống ở Canada và có Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) hợp lệ.

 

Khi CERB kết thúc vào cuối tháng 9, ba phúc lợi mới được đề xuất có thể được cung cấp cho những người tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là những người đã bị cho thôi việc do đại dịch.

 

Những người đã đủ điều kiện cho Bảo hiểm Việc làm (EI) có thể chuyển sang chương trình này, trong khi những người không đủ điều kiện có thể nộp đơn xin ba quyền lợi “phục hồi” mới bắt đầu từ ngày 27/09.

 

1. Trợ cấp phục hồi Canada (CRB) mới sẽ cung cấp $400 mỗi tuần trong tối đa 26 tuần cho các cá nhân tự kinh doanh hoặc những người không đủ tiêu chuẩn cho EI và vẫn cần hỗ trợ thu nhập và đang tìm việc làm.

 

2. Trợ cấp ốm đau phục hồi Canada (CRSB) sẽ cung cấp $500 mỗi tuần trong tối đa hai tuần cho những người lao động bị ốm hoặc những người cần được cách ly vì những lý do liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, không thể nhận đồng thời cả khoản trợ cấp này và bất kỳ khoản trợ cấp nghỉ ốm nào khác.

 

3. Phúc lợi chăm sóc phục hồi Canada (CRCB) sẽ cung cấp $500 đô la mỗi tuần cho mỗi gia đình trong tối đa 26 tuần cho những cá nhân đủ điều kiện không thể làm việc do trách nhiệm chăm sóc, chẳng hạn như:

* Trẻ em dưới 12 tuổi của thuộc các trường học hoặc nhà trẻ b đóng cửa  do COVID-19;

* Thành viên trong gia đình bị khuyết tật hoặc người phụ thuộc có chương trình giữ trẻ ban ngày bị đình chỉ hoặc cơ sở chăm sóc b đóng cửa do COVID-19; hoặc là

* Trẻ em, thành viên gia đình khuyết tật hoặc người phụ thuộc không đi học, nhà trẻ hoặc các cơ sở chăm sóc khác theo lời khuyên của chuyên gia y tế vì có nguy cơ cao mắc COVID-19.

 

Bất kỳ cư dân Canada nào từ 15 tuổi trở lên và có SIN hợp lệ sẽ có thể đăng ký các quyền lợi phục hồi mới. Ba gói hỗ trợ mới sẽ có hiệu lực trong một năm kể từ ngày 27/09/2020.

 

Ngoài ra, vào tháng 5, Chính phủ Canada cũng đã đưa ra một biện pháp đặc biệt giúp những người có giấy phép lao động tạm thời đủ điều kiện và sinh viên quốc tế đủ điều kiện ở Canada dễ dàng nộp đơn xin CERB.

 

Chính phủ đã bãi bỏ điều kiện yêu cầu bằng chứng về giấy phép làm việc hoặc học tập hợp lệ hoặc xác nhận rằng những người mới đến Canada đã nộp đơn xin gia hạn qua email, coi như xác nhận bằng lời nói là đủ bằng chứng.

 

 Sự thay đổi này là một trong một loạt các biện pháp được chính phủ liên bang đưa ra nhằm thu hút người nhập cư và hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế trong thời gian khó khăn này nhằm khuyến khích họ ở lại Canada.

 

 Nguồn: cicnews.com